Thứ 3, 28/06/2016
|

Chúng tôi là ai?
19/01/2015 15:40

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là tổ chức tài chính vi mô chính thức...

Năm ưu thế nổi bật của TYM
19/01/2015 15:40

1. TYM gần gũi với khách hàng  

TYM tập huấn phòng chống rửa tiền...
28/06/2016 15:30

Tháng 5 và 6, tại Hà Nội, TYM tổ chức 3 khóa tập huấn về Phòng chống rửa tiền cho 110 cán bộ. Đối tượng tham dự học...

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ ĐỐI NGOẠI
10/06/2016 16:03

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp...

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT
03/06/2016 09:07

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp...