ĐIỀU CHỈNH ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM VỐN ĐA MỤC ĐÍCH

29/03/2019

Từ ngày 01/04/2019, TYM thực hiện điều chỉnh một số quy định của vốn Đa mục đích nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thành viên/khách hàng TYM:

Chính sách Nội dung
Mức vốn:  tăng mức vốn tối đa Từ 1.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng (đối với thành viên đóng TKBB dưới 50 tuần)
Từ 1.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng (đối với thành viên đóng TKBB từ 50 tuần trở lên)
Hình thức hoàn trả: thay trả tháng bằng trả 4 tuần/lần Định kỳ trả 1 tuần/lần
Định kỳ trả 4 tuần/lần
Thời hạn vay: Thay đổi theo hình thức hoàn trả Với hình thức hoàn trả 1 tuần/lần: 25 tuần, 40 tuần
Với hình thức hoàn trả 4 tuần/lần: 24 tuần, 52 tuần, 72 tuần
Share

Tin tức gần đây

Lễ khởi động dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm corebanking cho TYM”

Sáng ngày 07/06/2019 tại Hà Nội, TYM đã long trọng tổ chức …

Share
Đọc thêm tại đây
TYM MỞ RỘNG CHÍNH SÁCH TRẢ VỐN TRƯỚC HẠN CHO THÀNH VIÊN

Từ ngày 01/06/2019, các thành viên vay vốn tại TYM sẽ được …

Share
Đọc thêm tại đây
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) thông …

Share
Đọc thêm tại đây
ĐOÀN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THĂM VÀ KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG TẠI TYM

Ngày 23/5/2019, đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam …

Share
Đọc thêm tại đây
GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI BẮT ĐẦU TỪ CỘNG ĐỒNG

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 với chủ …

Share
Đọc thêm tại đây