Làm việc tại TYM!

Bạn mong muốn được làm việc tại một trong những tổ chức Tài chính vi mô lớn nhất của Việt Nam hiện nay? Cập nhật thông tin tuyển dụng chi tiết của TYM dưới đây nhé!

Ngày bắt đầu tuyển Vị trí Nơi làm việc Tình trạng
12-12-2019 cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa Hết hạn / Thông tin chi tiết
2-12-2019 5 cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Huyện Nam Trực, Xuân Trường - Nam Định
Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa
Hết hạn / Thông tin chi tiết
2-12-2019 Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật Ý Yên, Nam Định Hết hạn / Thông tin chi tiết
12-11-2019 Cán bộ IT phần mềm Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
29-09-2019 Tình nguyện viên kế toán Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
3-10-2019 Cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Sông Công, Thái Nguyên Hết hạn / Thông tin chi tiết
27-09-2019 Cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Huyện Nga Sơn, huyện Tĩnh Gia của tỉnh Thanh Hóa Hết hạn / Thông tin chi tiết
27-09-2019 Cán bộ IT phần mềm Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
27-09-2019 Cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Nam Định
Huyện Nam Trực
Hết hạn / Thông tin chi tiết
15-07-2019 Cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Phúc Thọ, Hà Nội
Đại Từ, Thái Nguyên
Hết hạn / Thông tin chi tiết