Làm việc tại TYM!

Bạn mong muốn được làm việc tại một trong những tổ chức Tài chính vi mô lớn nhất của Việt Nam hiện nay? Cập nhật thông tin tuyển dụng chi tiết của TYM dưới đây nhé!

Ngày bắt đầu tuyển Vị trí Nơi làm việc Tình trạng
5-05-2018 Cán bộ kiểm toán Trụ sở chính, Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
5-05-2018 04 Cán bộ tín dụng (cán bộ kỹ thuật) Huyện Trực Ninh, Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định
Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Hết hạn / Thông tin chi tiết
8-03-2018 01 cán bộ IT phần mềm Trụ sở chính, Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết