THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

28/05/2019

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: MSCORE02 “Mua sắm bộ Corebanking”

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TYM ngày 27/05/2019 của Tổng Giám đốc TYM về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MSCORE02: “Mua sắm bộ Corebanking”, thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm Corebanking cho TYM”.
Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: MSCORE02 “Mua sắm bộ Corebanking” thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm Corebanking cho TYM” như sau:
Nhà thầu trúng thầu:
– Tên đơn vị trúng thầu: Liên danh TechPlus – NTQ Solution
– Giá trị trúng thầu: 9.688.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn).
– Hình thức hợp đồng : Hợp đồng trọn gói
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Đề nghị nhà thầu trúng thầu căn cứ vào các điều khoản trong HSMT, HSDT của nhà thầu và Biên bản thương thảo Hợp đồng đã ký với TYM để tiến hành hoàn thiện việc ký kết hợp đồng.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

Share

Tin tức gần đây

Đoàn Kế hoạch Colombo thăm thành viên TYM Chi nhánh Sóc Sơn

Nằm trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Đầu mối giới lần …

Share
Đọc thêm tại đây
NGƯỜI CHỊ CẢ CỦA TYM

Sáng sáng, chiều chiều trên Quốc lộ 18 quen thuộc từ huyện …

Share
Đọc thêm tại đây
GIÁO DỤC TÀI CHÍNH THÔNG QUA TRÒ CHƠI TIẾT KIỆM

Sau những thành công từ khóa đào tạo Trò chơi kinh doanh …

Share
Đọc thêm tại đây
THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TNHH MTV TÌNH THƯƠNG (TYM) thông …

Share
Đọc thêm tại đây
Hội chợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn tại Hà Nội

Ngày 23/10/2019 tại 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội sẽ diễn …

Share
Đọc thêm tại đây