THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

28/05/2019

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: MSCORE02 “Mua sắm bộ Corebanking”

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TYM ngày 27/05/2019 của Tổng Giám đốc TYM về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MSCORE02: “Mua sắm bộ Corebanking”, thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm Corebanking cho TYM”.
Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: MSCORE02 “Mua sắm bộ Corebanking” thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm Corebanking cho TYM” như sau:
Nhà thầu trúng thầu:
– Tên đơn vị trúng thầu: Liên danh TechPlus – NTQ Solution
– Giá trị trúng thầu: 9.688.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn).
– Hình thức hợp đồng : Hợp đồng trọn gói
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Đề nghị nhà thầu trúng thầu căn cứ vào các điều khoản trong HSMT, HSDT của nhà thầu và Biên bản thương thảo Hợp đồng đã ký với TYM để tiến hành hoàn thiện việc ký kết hợp đồng.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

Share

Tin tức gần đây

Lễ khởi động dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm corebanking cho TYM”

Sáng ngày 07/06/2019 tại Hà Nội, TYM đã long trọng tổ chức …

Share
Đọc thêm tại đây
TYM MỞ RỘNG CHÍNH SÁCH TRẢ VỐN TRƯỚC HẠN CHO THÀNH VIÊN

Từ ngày 01/06/2019, các thành viên vay vốn tại TYM sẽ được …

Share
Đọc thêm tại đây
ĐOÀN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THĂM VÀ KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG TẠI TYM

Ngày 23/5/2019, đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam …

Share
Đọc thêm tại đây
GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI BẮT ĐẦU TỪ CỘNG ĐỒNG

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 với chủ …

Share
Đọc thêm tại đây
TYM GIẢM LÃI SUẤT VỐN VAY VI MÔ

Từ ngày 20/5/2019, TYM sẽ thực hiện giảm lãi suất một số …

Share
Đọc thêm tại đây